1 of 12

Slide Notes

DownloadGo Live

Talouden Timeout 2013

Published on Nov 18, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

Talouden Timeout 2013

25.9.2013 - Tapiola

Näkemyksiä talouteen ja vinkkejä johtamiseen

Puheenvuorojen yhdistävänä teemana koripallo ja joukkuehenki
Photo by BozDoz

Matti Anttonen, Alivaltiosihteeri ulkoministeriö

Missä menee Team Finland?
- Kansainvälistyminen on ainoa keino tuottaa todellista hyvinvoinnin kasvua Suomeen
- Team Finland on tuonut ensimmäistä kertaa suomalaiset julkisen sektorin toimijat yhden pöydän ääreen tukemaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä kaikissa vaiheissa
- Suomalaisten yritysten kannattaa hyödyntää suurlähetystöjen ja Team Finlandin osaamista kansainvälistymisessään. Team Finlandin valmiin kontaktiverkoston avulla voi pienentää kansainvälistymisen kustannuksia
- Yhdysvaltojen merkitystä ei sovi aliarvioida, se on sekä EU:n että Suomen tulevaisuuden menestyksen kannalta tärkeä markkina
- Venäjän talouskasvu on perustunut raaka-ainetuotannolle. Korkean jalostusarvon tuotteissa Venäjä ei pysty kilpailemaan, tässä on mahdollisuus Suomelle
- Suomalaisille yrityksille keskeinen osaaminen on kyky positioida oma tuote oikein ja myydä syy ostaa suomalaiselta yritykseltä, joka on keskimäärin kallimpi kuin esim. venäläiset
- Lähitulevaisuudessa suomalaisten yritysten mahdollisuudet ovat myös lähialueilla erityisesti Pohjois-Norjassa, minne Norjan öljyntuotannon painopiste on siirtymässä

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja Espoo

Kilpailukykyinen ja osallistava Suomi
- Joukkueurheilu on opettanut yhteistä tavoitteenasetantaa, ihmisten kohtaamista ja yhdessä toimimista
- Suomen haaste: huoltosuhteen heikentyminen
- 2. maailmansodan jälkeen kuntasektorin tehtävät on rahoitettu talouskasvulla, nyt ollaan tultu pisteeseen, jossa tämä ei enää toimi
- Suomen ja Espoon tavoitteena tulee olla osallistaa ihmisiä enemmän, kutakin omalla panoksellaan yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitoon
- Espoon tavoitteena on toimia yhteistyössä valtion, yritysten ja oppilaitosten kanssa
- Espoon tavoitteena on taata Länsimetron alueen, kaupunkiradan alueen ja Pohjois-Espoon ja keskeisten asuinkeskusten luontoalueiden kehitys
- Espoon tavoitteena on taata myös keskeiset palvelut, mutta hyvän taloudenpidon ehdoilla. Espoo on kaupungeista nopeimpia reagoimaan talouden muutoksiin
- Espoon kannalta on oleellista pitää tekemisessä tiukka fokus edellämainituissa asioissa. Kaupungin ongelmana on, ettäEspoo toivookin erityisesti yrityksiltä sitä, että ne tulisivat tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan erityisesti fokuksessa oleviin tarpeisiin
- Espoo pyrkii tulemaan entistä parempi kumppani alkuvaiheen kasvuyrityksille

Timo Laitinen, pääjohtaja Valtiokonttori

Pärjääkö joukkue nimeltä Suomi?
- 15.9.2008 on maailman taloushistoriassa samanlainen päivä kuin 11.9.2001 on maailmanhistoriassa. Lehman Brothersin konkurssista aiheutunut talouslama on ollut todella syvä
- Tällä hetkellä Yhdysvaltojen talous elpyy, kehittyvät taloudet hidastuvat, mutta kasvavat, Eurooppa tulee perässä
- Euromaiden 10 vuoden lainojen korkoerot ovat pienentyneet, mikä osoittaa sijoittajien luottavan Euroalueen pystyvän nousemaan ja tekemöän tarvittavat muutokset
-Suomi on edelleen ainoa Eurovaltio, jonka velka suhteessa BKT:een on alle EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen rajan.
- Suomi on ainoa AAA-luokituksen omaava eurovaltio, jonka tulevaisuudennäkymäksi arvioidaan "vakaa"
- Tämä osoittaa luotottajien uskoa Suomen kykyyn tehdä oikeita päätöksiä ja viedä niitä käytäntöön
- Suomen kestävyysvaje konkretisoituna: Nyt työmarkkinoille tulevan olisi rahastoitava puolet nettopalkastaan, jos haluaa saada eläkettä itselleen. Tämä ongelma on ratkaistava lähivuosina
- Suomessa jo tehdyt päätökset ovat hyvä alku, niiden toimeenpano on äärimmäisen tärkeää
- Suomen keskeinen haaste on saada tulevaisuudessa mahdollisimman laaja joukko osallistumaan hyvinvoinnin rakentamiseen ja pysymään työkykykisinä mahdollisimman pitkään
- Suomella on hyvä strategia olemassa, nyt tarvitaan hyviä susijengi-valmentajia viemään strategia käytännön toimintaan ja tuomaan kaikki pelaajat osallistumaan peliin

Peter Vesterbacka, Mighty Eagle

Miten puhaltaa Rovioon hehkua
- Rovio suunnittelee rakentavansa viihdeimperiumia 100 vuoden tähtäimellä
- Rovio on kyennyt ensimmäisen kolmen vuoden aikana rakentamaan yhden maailman suosituimmista viihteen jakelukanavista
- Esimerkkinä Stan Leen (Spidermanin luoja) uusi teos, jonka jakelun Rovio on kaapannut perinteisiltä televisiokanavilta
- Keskeinen tekijä Rovion menestyksessä on ollut uskaltaa etsiä suuria haasteita, haastaa isoja yrityksiä ja tehdä asioita omalla tavalla
- Esimerkkinä Venäjän virvoitusjuomamarkkina, jolla Olvi&Rovio kamppailevat tasapäisesti Coca Colan ja Pepsin kanssa. Ja aikovat viedä kisan.
- Rovion tavoitteena on olla kolmen E:n yritys. Entertainment, Education & Entrepreneurship.
- Esimerkkinä suomalaisen koulutuksen viennin vauhdittaminen Angry Birds brändin avulla. Opetushallituksen kanssa tehty aloite, jossa tuotetaan yhdessä 4-6 vuotiaiden opetuksen tarvitsemat kirjat, oppimisympäristöt, pelit ja animaatiot. Ensi vaiheessa uutta oppimistuotetta viedään Kiinan markkinalle tavoitteena kouluttaa 19 miljoonaa opettajaa opetuskokonaisuuden käyttöön
- Itselleen suuren haasteen asettaminen on suurin kynnys, haasteen edessä luovuus alkaa kukoistaa.
- Suomalaisilla on opittavaa amerikkalaisesta sanonnasta "Always aim for the moon, even if you miss, you'll land among the stars. "

Henrik Dettman, Koripallon mj-päävalmentaja

Daavid vs. Goljatit
- Suomessa on pitkä ja hyvä koripalloperinne. Suomen koripalloliitto on 15 vuotta vanhempi kuin esimerkiksi Saksan liitto
- Koripallon kehittäjän James Naismith tavoittena oli edistää pelaajiensa fyysistä ja henkistä kehitystä
- Naismith uskoi, että mitä enemmän päätöksentekovaltaa jätetään pelaajille, sitä parempi. Tämä on myös lähellä Dettmannin omaa filosofiaa
- Jos pelaajien kesken on täysi luottamus toisiinsa, niin kenelle tahansa voi syöttää pallon. "Pass the ball to the open man - not only your buddy"
- Oikea roolitus on tärkeää, kun pelaaja tietää tarkalleen mitä häneltä odotetaan hän pystyy antamaan 100-prosenttisen suorituksen
- Kaikkien peliin osallistuvien on osallistuttava myös päätöksentekoon. Pelaajat eivät saa ulkoistaa päätöksentekoa valmentajalle.
- Motiivi. Dettman kysyy pelaajilta "Miksi pelaat koripalloa". Yllättävän moni pelaaja ei pysty vastaamaan tähän.
- "Success is never final. Failure is never fatal. It's courage that counts." Intohimo ja rohkeus on tultava ihmisistä itsestään - tällöin löytyy energiaa toimia myös suurien haasteiden ja vaikeuksien edessä
- Miten päästään tuloksiin? Toimintaympäristön ymmärrys -> Pelaajat ja pelaajien vastuuttaminen -> Pelifilosofia, yhteinen näkemys -> Hyvä harjoittelu -> Tulokset

Untitled Slide

Korishongan hallituksen pj. Kari Kaario kertoi seminaariyleisölle Honkayhteisön toiminnasta

Missä menee Team Finland?

Seminaarin jälkeen osallistujista otettiin joukkuekuva

Untitled Slide

Keskustelu jatkui maittavan päivällisen parissa Lähitapiolan komeassa maisemaruokalassa.

Untitled Slide

Seminaaripäivän huipensi sarjanousija Tapiolan Hongan ja kahden edelliskauden mestarin Loimaan Bisonsin välinen harjoitusottelu. Tasokkaan ottelun voitti jatkoajan jälkeen vierailijajoukkue muutamalla pisteellä.

Talouden Timeout 2013