1 of 8

Slide Notes

DownloadGo Live

Shona + Indebele

Published on Nov 18, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

SHONA + NDEBELE

BY MONICA + SOPHIE + EMILY

WHAT PLACES SPEAK SHONA + NDEBELE

 • Zimbabwe ( shona, Ndebele )
 • Southern Zambia ( shona )
 • Botswana ( shona )
 • Mozambique ( shona )
 • South Africa ( Ndebele )
Photo by angela7dreams

Greetings in Shona

Hello = Mhoro
Welcome = Mauya
How are you = wakedini zvako
Good bye = Sara Zvakanaka
Where's the toilet = Chimbuzi Chiripi
My hovercraft is full of eels = hovercraft yangu yakazara nemikunga

GREETINGS IN NDEBELE

It's nice to see you = Salibonani bangane
How are you = Kunjani
I am fine = ngiyaphila
Crocodile = ngwenya

NUMBERS 1-10 IN SHONA

 • 1 - MOTSI || 2 - PIRI
 • 3 - TATU || 4 - CHINA
 • 5 - SHANU || 6 - TANHATU
 • 7 - NOMWE || 8 - SERE
 • 9 - PFUMBAMWE || 10 - GUMI
Photo by Nita J Y

NUMBERS 1-10 IN NDEBELE

 • 1 - KUNYE || 2 - KUBILI
 • 3 - KUTHATHU || 4 - KUNE
 • 5 - KUYISIHLANU || 6 - KUYISITHUPHA
 • 7 - KUYISIKHOMBISA || 8 - KUYISITSHIYANGA LOMBILI
 • 9 - KUYISITSHIYANGA LOLINYE || 10 - TSHUMI
Photo by innercity51

Untitled Slide

Photo by Will Montague

Untitled Slide