1 of 26

Slide Notes

DownloadGo Live

ocenianie kształtujące

Published on Nov 19, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

ocenianie kształtujące

Assessment for learning
Photo by John-Morgan

Wasze wspomnienia ze szkoły

Ocena szkolna

rodzaj komunikacji nauczyciela z uczniem

Strategie oceniania kształtującego

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się

korzystny klimat emocjonalny

Stymulatory pozytywnej atmosfery

 • budowanie relacji między dziećmi
 • stosowanie zasad dobrej komunikacji
 • otwarte rozmawianie z dziećmi o problemach i emocjach
 • niewytwarzanie atmosfery rywalizacji
 • wprowadzanie atmosfery ludycznej

Cele lekcji

cele w języku ucznia/dziecka

cele lekcji

 • po co ja tego uczę?
 • co moi uczniowie już na ten temat wiedzą?
 • co chcę osiągnąć
 • "Każdy człowiek lepiej wykonuje swoje zadanie, gdy wie po co je robi."

Formułowanie celów

 • cele muszą być zrozumiałe dla dziecka
 • cel lekcji nie jest tematem lekcji
 • cele powinny być konkretne
 • liczba celów ograniczona

Ewaluacja - sprawdzenie czy cele zostały osiągnięte

 • Dziś na zajęciach dowiedziałam się/zrozumiałam...
 • Po dzisiejszej lekcji potrafię...
 • Na dzisiejszych zajęciach ważne/ciekawe dla mnie było...
 • Dziś na zajęciach zaskoczyło mnie, że...

Nacobezu - kryteria sukcesu

 • informacja dla dziecka "na co będę zwracać uwagę"
 • cel informuje, po co dziecko ma się tego uczyć 
 • "nacobezu" mówi, czego konkretnie ma się uczyć
 • daje konkrteną informacje, jakie wiadomości muszą być opanowane
 • "nacobezu" ułatwia sprawiedliwe ocenianie i monitorowanie postępów dziecka
Photo by JD Hancock

Zaufanie - relacja

 • określanie "nacobezu" - zobowiązanie, że N. sprawdza to co jest w kryteriac
 • pokusa sprawdzania i poprawiania innych błędów
 • "Praca wzorcowa"  - wspólne budowanie "nacobezu"
Photo by pcgn7

Korzyści po stornie dziecka

 • dziecko wie, czego ma się uczyć
 • dziecko wie, po co się uczyć
 • dziecko wie, jakie są kryteria dobrze wykonanej pracy
 • dziecko może samo sprawdzić, czy prawidłowo wykonało pracę
 • UCZYMY DZIECI JAK SIĘ UCZYĆ

Informacja zwrotna

informacja zwrotna

 • dokąd idę?
 • gdzie jestem?
 • jak dojść do celu uzupełniając lukę w wiedzy
Photo by Polek

elementy informacji zwrotnej

 • znalezienie, wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy
 • wskazanie tego, co wymaga poprawy
 • konkretne wskazów jak to poprawić
 • wskazówki, w którym kierunku uczeń powinien pracować dalej

Trudności związane z IZ

 • czasochłonność i pracochłonność
 • rozdzielenie oceny sumującej od kształtującej
 • trudność znalezienia pozytywnych stron pracy w słabej pracy ucznia
 • dzieci nie korzystają z informacji zwrotnej
 • przyzwyczajenie rodziców do ocen sumujących
Photo by Amir Kuckovic

jak bym się czuł po otrzymaniu takiej informacji zwrotnej

Photo by fakelvis

praca na lekcji

metody aktywizujące

Monitorowanie czy dzieci nadążają za nauczycielem

 • metoda świateł drogowych
 • karteczki ABCD
 • zdania podsumowujące
Photo by Arlo Bates

pytania kluczowe

 • angażowanie dzieci w proces nauczania
 • odnoszenie się do celu lekcji
 • rozbudzanie twórczego myślenia
Photo by luluv1

dajmy dzieciom czas

 • czas oczekiwania na odpowiedź >5 sek
 • ZASADY:
 • czas
 • niepodnoszenie rąk
 • zadawanie pytań otwartych
Photo by flod

uczymy się przez działanie i przez uczenie innych

samoocena i ocena koleżeńska

 • człowiek uczy się najlepiej tłumacząc coś innym
 • refleksja nad własną pracą
Photo by ecstaticist

praca z rodzicami

 • rodzic jako partner
 • szkolenia dla rodziców z OK
Photo by Kali187

Untitled Slide

Photo by ecstaticist