1 of 15

Slide Notes

DownloadGo Live

Nästa steg Pedagogiskt café 150416

Published on Nov 18, 2015

Vad är nästa steg mot framtidens skola och hur ska jag som IKT-pedagog arbeta?

PRESENTATION OUTLINE

I huvet på en gammal IKT-pedagog

Är en-till-en det stora
klivet in i framtiden?

Photo by crises_crs

Det behövs nog några steg till....

Photo by skoeber

Framtiden.
Ibland känns det lite jobbigt!

Nu skulle det behövas en plan!

1. Ett öppet, stödjande
och utvecklande klimat

2. Bra former för kunskapsutbyte

Photo by Butts Bees

3. Utveckling av skolan
utifrån forskning och beprövad erfarenhet

4. Handledning

Photo by mrhayata

Men vart tog datorerna vägen?

Teknik är inte avgörande
- men drivande

Förmågor för 2000-talet

Tillsammans

hur tänker DU?

Photo by ** RCB **