1 of 14

Slide Notes

DownloadGo Live

MEDIACIÓN

Published on Nov 23, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

MEDIACIÓN

Características e Fases                                    Alfredo Álvarez

Características 1

 • Estratexia Pacífica
 • Voluntaria
 • Proceso sistemático con fases
 • Mediador facilita o encontro
Photo by 55Laney69

Características 2

 • Proceso educativo transformador
 • Estratexia formatva de toda a comunidade
 • Persoas en conflicto aportan as solucións
 • Confidencialidade total do proceso

Fases do proceso ------ Pre-mediación

 • Entrada
 • Cóntame
 • Situar o conflicto
 • Buscar solucións
 • Acordo
Photo by ĸalι♥

Na pre-mediación     MEDIADOR

 • Situar conflicto: onde, como, cando
 • Indagar demandas e posibles solucións
 • Descarga emocional
 • Intencións de resolver
Photo by ilopezyou.com

Fase ENTRADA

 • Explicar proceso e normas
 • Crear clima de diálogo e confianza
 • Amosar expectativas positivas
Photo by [Unlimited]

Fase CÓNTAME

 • Escoita activa e asertiva
 • Empatizar sen tomar partido
 • Manter turnos de palabra

Fase Situar o CONFLICTO

 • Separar persoas d problema
 • Orde nas preguntas
 • Reflectir sentimentos
 • Definir e resumir o conflicto
 • Deixar eu/ti por nós
Photo by alpoma

Fase BUSCA SOLUCIÓN

 • Paciencia, creatividade
 • Intereses e necesidades
 • Xerar opcións e alternativas
Photo by jenny downing

Fase ACORDO

 • Decidir solucións e compromisos
 • Redactar acordo e que o entendan
 • Manter a imparcialidade
 • Asinar acordo
 • Realizar seguimento

Vantaxes da Mediación

 • Reduce Nº expulsións esancións
 • Aumenta actitudes interese e  respecto
 • Mellora autoregulación da cta.
 • Aumenta a capacidade de resolución de conflictos
 • Fomenta a capacidade de diálogo

Vantaxes da Mediación 2

 • Mellora a escoita activa
 • Mellora moito as habilidades sociais.
 • Mellora as relacións interpersoais da com. Educativa
 • Ambiente máis relaxado e productivo

MOITAS GRAZAS

Alfredo Álvarez Rivera