1 of 8

Slide Notes

We staan er niet altijd bij stil, maar de meeste leiders zijn ook volgers. Sta je daar wel bij stil, dan kan je uit dat gegeven veel leren over je eigen leiderschap. Dat kan je natuurlijk doen door feedback van jouw manager te vragen, maar er zijn ook nog andere manieren. Eén daarvan is het bewust observeren van jouw manager. Hoe pakt hij zijn taken aan? Wat gaat goed en wat kan volgens jou beter? Wat kan je gebruiken in je eigen leiderschap?
http://www.lesseninleiderschap.nl/wat-kan-jij-leren-van-jouw-manager/
DownloadGo Live

Leiders en volgers

Published on Nov 18, 2015

Korte presentatie behorend bij de blogpost "Wat kan jij leren van je manager" op www.lesseninleiderschap.nl/blog

PRESENTATION OUTLINE

Leiders en volgers

Wat kan jij leren van jouw manager
We staan er niet altijd bij stil, maar de meeste leiders zijn ook volgers. Sta je daar wel bij stil, dan kan je uit dat gegeven veel leren over je eigen leiderschap. Dat kan je natuurlijk doen door feedback van jouw manager te vragen, maar er zijn ook nog andere manieren. Eén daarvan is het bewust observeren van jouw manager. Hoe pakt hij zijn taken aan? Wat gaat goed en wat kan volgens jou beter? Wat kan je gebruiken in je eigen leiderschap?
http://www.lesseninleiderschap.nl/wat-kan-jij-leren-van-jouw-manager/

Leerproces

  • Observatie
  • Rapportage
  • Gesprek
  • Leerpunten
  • Actiepunten
Beschouw het bestuderen van jou manager als een proces met de volgende stappen:

Observatie
Rapportage
Gesprek
Leerpunten
Actiepunten
Photo by Kent Manning

Observatie

Kijk en luister naar je manager. Maak veel en goede aantekeningen over wat je ziet en hoort. Wat waren de omstandigheden? Wat deed hij volgens jou goed? Wat zou jij zelf anders aangepakt hebben? Waarom denk je dat hij het op die manier gedaan heeft? Wat leer je daarvan voor je eigen leiderschap?

Rapportage

Vanuit alle observaties die je gedaan hebt, schrijf je vervolgens een helder rapport met de belangrijkste punten geordend naar categorie en belangrijkheid. Herken je patronen? Waar komen die patronen vandaan?

Zet het rapport constructief op, met als doel leerpunten te vinden, zowel voor jezelf als voor de geobserveerde manager.

Het rapport dient niet als officieel document, maar als basis voor een goed en open gesprek.

Gesprek

Hier worden de nodige communicatievaardigheden van je verlangd. Hoe makkelijk kan je je manager uitnodigen voor een gesprek over jouw observaties ten aanzien van zijn leiderschap? Staat je manager open voor een dergelijk gesprek of ziet hij het meer als kritiek?

Goede leiders zullen jouw feedback waarderen en jou helpen er lering uit te trekken.

Het gesprek moet gericht zijn op het begrijpen van wat leiderschap inhoudt, niet op het bekritiseren van bepaald gedrag. Luister daarom ook goed naar de feedback die jij weer krijgt op jouw observaties. Soms zijn dingen anders dan jij dacht.

Leerpunten

Heb je je manager ook kunnen vertellen welke aspecten van zijn leiderschapsstijl je wel waardeert en welke niet? Zijn jullie stijlen hetzelfde of aanvullend? Wat kan je met die wetenschap? Wat kan jouw manager van jou leren? Hoe kunnen jullie (meer) als team optreden? Heb jij leden in je team waar jij moeilijk mee samenwerkt, terwijl jouw manager dat soepeler doet? Waar ligt dat aan?

Actiepunten

Als alles goed verloopt en er een atmosfeer van vertrouwen is, kunnen jullie actiepunten afspreken.

Misschien blijkt dat jij nog wel wat trainingen of coaching kunt gebruiken. Misschien gaat jouw manager nu ook zijn manager observeren om van te leren. Misschien zijn er al taken die jij van jouw manager over kunt nemen of moeten jullie meer als team optreden. Zou jouw manager een goede mentor voor jou kunnen zijn? Zou jij meer als klankbord voor hem op kunnen treden?

Zorg ervoor dat de observatie niet een eenmalige exercitie wordt, maar dat jullie er een continue leerproces van maken. Maak leren een prioriteit binnen de organisatie.
Photo by rintakumpu

Laatste Tip

Vraag één of meerdere leden vanuit jouw team jouw leiderschap te observeren en te evalueren. Schenk het vertrouwen en spreek je waardering uit voor de feedback die je gaat krijgen. Ook als het in jouw ogen wat tegenvalt.
Photo by RBerteig