1 of 8

Slide Notes

DownloadGo Live

Jan Op Zee - achtergrond informatie

Published on Dec 07, 2015

Jan Op Zee is een 21ste eeuws leeravontuur voor de groepen 7 & 8 van het basisonderwijs. Met Jan op Zee willen wij mooi onderwijs creëren met de wereld als leeromgeving, mensen en kinderen verbinden en rijke ervaringen met elkaar delen. Jan Op Zee heeft geen winstoogmerk en wordt vol enthousiasme ontwikkeld door MediaEigenWijs in nauwe samenwerking met Jan van de Laar (zeiler in The Clipper Round The World Yachtrace.)

PRESENTATION OUTLINE

Jan Op Zee

Achtergrondinformatie

Uitdagend onderwijs

interactief
&
levensecht

Jan Op Zee gaat uit van de theorie "Uitdagend onderwijs"

- In een interactieve leeromgeving worden kinderen uitgedaagd tot het nemen van initiatief en het dragen van verantwoordelijkheid.
- Leerkracht en leerlingen zijn samen actief binnen de leeromgeving.
- De opdrachten van Jan zijn gericht op authentiek leren; leren op basis van intrinsieke motivatie.
- Leerinhouden zijn betekenisvol én functioneel in de thematische (doch levensechte) context.

De wereld als leeromgeving

  • avontuurlijk
  • oplossingsgericht
  • van en mét elkaar leren
  • positieve waardering
Jan's wereldreis spreekt tot de verbeelding van de kinderen, zij gaan als het ware met hem mee op avontuur.

- De wereld vormt het decor van de leeromgeving.
- Jan vraagt kinderen steeds om hulp door concrete en levensechte problemen of opdrachten naar de klassen te sturen.
- De opdrachten bieden uitzicht op succes; er zijn vele wegen naar Rome. De groep bepaalt zelf hoe de opdracht aangepakt wordt.
- samenwerkend leren komt tot stand in groepen, maar ook tussen groepen onderling.
- Groepen ontvangen steeds positieve waardering van Jan

Leerkrachten brengen
Jan Op Zee
tot leven

Jan op Zee valt of staat met de betrokkenheid en het handelen van de leerkracht in de klas. Door hun interventies ontstaat;

- overzichtelijkheid en samenhang.
- een betekenisvolle context
- ruimte voor eigen inbreng van leerlingen.
- hoge eisen stellen aan jezelf en de ander.
- ruimte voor leren door onderzoeken.
- differentiatie in taken, met gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en resultaat.
- vieren van succes
Photo by ISKME

21st century skills

ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden
Jan Op Zee heeft als voornaamste doel; het stimuleren van de ontwikkeling van de zogenoemde 21st century skills.

- kennisconstructie ontstaat door vakoverstijgende opdrachten, waarbij leerdoelen behaald worden via niet-routinematige werkvormen.
- Doelmatige inzet van ICT, mogelijk met beperkte middelen.
- Activiteiten kosten tijd; planmatig werken is een voorwaarde om de opdrachten te doen slagen.
- creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerkend leren en noodzaak tot goede communicatie worden steeds opnieuw aangesproken.
Photo by tim_d

Untitled Slide

Opdrachten worden intentioneel zo samengesteld dat zij uitdagen tot ontwikkelen van hogere denkvaardigheden.

De taxonomie van Bloom vormt daarvoor de basis.
Sociale media dienen als platform, waardoor mediawijsheid al doende wordt ontwikkeld.

Project met ambitie

Jan Op Zee wordt stap voor stap ontwikkeld, met veel enthousiasme en voortschrijdend inzicht.

Onze ambities:
- het tot stand brengen van co-creatie met deelnemende leerkrachten.
- het uitbreiden van het Jan Op Zee netwerk
- het "in real life" ontmoeten van Jan & team Visit Seattle in Den Helder in juli 2016
- het vastleggen van ervaringen en publiceren van aanbevelingen voor het primair onderwijs.
- het ontwikkelen van nieuwe leeravonturen voor schooljaar 2016-2017

Voor meer informatie, ideeën en feedback