1 of 3

Slide Notes

DownloadGo Live

Grannskap

Published on Feb 15, 2018

No Description

PRESENTATION OUTLINE

Grannskap

... etableras nu i Sverige

Grannskapsprocess

  • Integrerad mellan grannskapen - skolor och myndigheter
  • Mäta och förbättra
  • Ungdomar ledare
  • Reflektera över vart ni är på väg
  • Planera för framtiden

Känner du ditt grannskap?