1 of 10

Slide Notes

DownloadGo Live

EQUATIONS

Published on Jan 01, 2020

No Description

PRESENTATION OUTLINE

DENKLEMLER

9. 3. 2. 4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve

eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik

sistemlerinin çözümü, analitik düzlemde gösterilir.

a ≠ 0 , b ≠ 0 ve a , b , c ∈ ℝ ; x ile y değişkenler olmak üzere

ax + by = c şeklindeki denklemlere “ birinci dereceden iki bilinmeyenli

denklemler ” adı verilir. Bu denklemi sağlayan x ve y gerçek

sayıları ise ( x , y ) sıralı ikilisi olarak yazılır.

Yok Etme Metodu

  • ax + by + c = 0 denklem sisteminin çözümü için iki dx + ey + f = 0 gruptaki x veya y ’den biri yok edilmelidir.
  • Taraf tarafa toplamak yeterli ise iki denklem taraf tarafa toplanır.

YOK ETME METODU

  • 3) Taraf tarafa toplamak çözüme ulaştırmıyorsa, denklemlerden biri ya da ikisi uygun sayılarla çarpılarak iki denklem taraf tarafa toplanır ve bilinmeyenlerden biri bulunur. Bulunan değer ilk denklemlerin birinde yerine yazılarak diğer bilinmeyen de bulunur.

a ≠ 0 , b ≠ 0 ve a , b , c ∈ ℝ olmak üzere; ax + by =c olan birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerin grafikleri doğru
belirtir.

ax + by = c doğrusunun grafik çizimi için;x = 0 için y değeri bulunur ve A ( 0 , y ) noktası analitik
düzlemde işaretlenir.

y = 0 için x değeri bulunur ve B ( x , 0 ) noktası analitik

düzlemde işaretlenir.

İşaretlenen iki nokta
dan geçen doğru çizilir.

SIRRI YIRCALI ANATOLIAN HIGH SCHOOL
eTWINNING PROJECT
CLASS ON SCREEN