1 of 4

Slide Notes

DownloadGo Live

3a sessió

Published on Nov 20, 2015

Continuem bastint el banc comú de coneixements

PRESENTATION OUTLINE

3a sessió

#e1cast14
Photo by Mamooli

criteris avaluatius

negociant objectius

cartells d'ofertes