1 of 10

Slide Notes

DownloadGo Live

Kina

Published on Nov 24, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

KINA

Photo by anna_t

KINAS BEFOLKNING

NATURTILLGÅNGAR

SAKER OM LANDET

Photo by epSos.de

DE 3 VAVINERNAS DAMM

MILJÖFÖRSTÖRING

POLITIK

EKONOMI

HUR ÄR DET FÖR FOLKET?

Photo by Bert van Dijk

STORA PROBLEM I LANDET ENLIGT MIG