1 of 93

Slide Notes

DownloadGo Live

Evoluční Proměna VIZE 2020

Published on Nov 18, 2015

Vize, které chtějí do roku 2020 dosáhnout lidé sdružení za projektem EvolucniPromena.cz. Přehledně popisuje reálné cíle a jednoduché, přirozené způsoby jak aktivovat nevyšší potenciál každého z nás, žít tak svůj skutečný příběh a tvořit tím doslova ráj na Zemi.

PRESENTATION OUTLINE

VIZE 2020

EvolučníProměna.cz

Vize cesty k urychlení společenské PROMĚNY směrem k prosperujícímu, zdravému, udržitelnému a mírumilovnému světu.

Photo by kevin dooley

V posledních letech jsme svědky toho jak svět čelí krizím snad ve všech "život podporujících systémech"

Photo by Zoriah

Finanční systém zažil nedávno pád a o dalším ekonomickém vývoji se v nejvyšších kruzích mírně řečeno spekuluje.

Hromadění bohatství a jeho nerovnoměrné rozložení mezi lidmi a lokalitami se vymklo z kloubů. Už i NASA varuje, že je to kritické a zřejmá příčina konce naší civilizace!

Už tak propastné rozdíly mezi bohatými a chudými se stále prohlubují.

Photo by kevin dooley

Začala obrovská migrace obyvatelstva z postižených oblastí do Evropy a experti upozorňují, že to v následujících dekádách poroste, díky konfliktům a změnám počasí.

Photo by Hamed Saber

My, jednotlivci, naše společnost ani naše sociální systémy na to nejsme vůbec připraveni.

Zdravotní systém je nezdravý a nastaven tak, že je finančně dlouhodobě neudržitelný.

Politická situace ve světě je vysoce nestabilní. Mocní se perou o vliv. Bují konflikty a nespolupráce.

Photo by snamess

Náboženství ztratila svou moc a nejsou schopna aktivně pomáhat v řešení společenských krizí.

Photo by ruSSeLL hiGGs

Naopak jejich fanatické následování akceleruje násilí.

O našich osobních a společných hodnotách nejsme už ani zvyklí přemýšlet, natož v nich mít nějaký pořádek a umět s nimi zacházet.

Planetární ekosystém se dramaticky mění bez ohledu na to, jestli se lidé přou, zdali je planeta zelená nebo modrá.

V letech 2020-2040 jsou experty očekávány historicky neporovnatelné sucha v Africe, které ještě akcelerují obrovskou migraci tamního obyvatelstva.

Photo by IRRI Images

Z oceánů jsme svou bezohledností během několika dekád udělali "plastovou polévku", ve které samovolně vznikají z kosmu viditelné, plující ostrovy tvořené z odpadu.

Photo by Kevin Krejci

O skládkách na souši se mluví jako o tikajících bombách, ale řeší jen ti, kdo bydlí v jejich okolí...

Photo by DonDomingo

Po celém světě začínají vážné problémy s pitnou vodou a opět experti varují, že je to jen začátek obrovské krize.

Photo by angela7dreams

A vše z toho se týká:

 • všech zemí
 • všech kultur
 • na všech kontinentech
 • celoplanetárně
 • nás všech...
Photo by blentley

Žádný představitel, žádná politická autorita, nikdo z vůdců světa nenabízí uvěřitelnou, smysluplnou VIZI co s tím vším. JAK DÁL.
Jen vše bagatelizují...

Nemáme ŽÁDNOU VIZI, žádnou sdílenou představu o naší světlé budoucnosti!

Photo by filtran

SPĚJEME NIKAM...

doslova
Photo by PictureWendy

"Společnost, která ztratila představu své pozitivní budoucnosti, zanikne!"
Barbara Marx Hubbard

Dosáhli jsme přitom schopností, které jsme věky přisuzovali bohům

Vládneme nepředstavitelnými silami

Photo by monkeyc.net

Umíme rozbít hmotu na nejmenší částečky. Ale také naopak složit jak chceme.

Umíme klonovat...

Photo by EMSL

létat hluboko do Vesmíru

a pomocí nanotechnologií se nořit hluboko do našich těl

Photo by ocean.flynn

Ale neumíme s tím vším náležitě zacházet

Příčína současných krizí tkví v tom, že náš TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ VÝRAZNĚ PŘEDBĚHL NAŠI ZRALOST používat jeho výsledky.

"Problémy nelze vyřešit ze stejné úrovně vědomí, která je vytvořila"

KRIZE však prokazatelně vždy byly a JSOU MOTOREM zásadních ZMĚN a následného RŮSTU!

Photo by blprnt_van

Každý vývojový skok, je důsledkem předchozích krizí.

Krize jsou tedy vždy předzvěstí proměn.

Photo by KateWares

A my jsme dnes svědky toho, že staré pořádky zase jednou končí

Photo by Ktoine

a něco nového se nasouvá. Něco nového se rodí...

Photo by jenny downing

Není to zatím přehledné a zřetelné

Photo by Dru!

a provázejí to bolestivé kontrakce...

Přední uznávaní duchovní, myslitelé a filozofové se však shodují, že jsme svědky prazákladního přerodu společnosti, porovnatelným snad jen S NEJVĚTŠÍMI historickými milníky lidstva!

Na poli vědy dochází opět k převratným, revolučním objevům. Mluví se o tom, že začala doslova
NOVÁ RENESANCE

A stejně jako při té poslední opět vědecké poznatky boří dosavadní dogmata!

Jde o stejně zásadní změnu paradigmat jako tu před 400 lety, kdy díky Kopernikovi přestalo platit, že Země je plochá a středem Vesmíru

Photo by x-oph

Zpočátku tomu tehdy lidé také přirozeně plně nerozuměli, nedovedli dohlédnout souvislosti, posmívali se tomu a upalovali za to...

Photo by Wurzeltod

pak to přijali, rozvinuli a ...postupně jsme díky tomu doslova dosáhli hvězd

Photo by ClaraDon

Objevy kvantové fyziky dnes prokazují, že realita vzniká až když na ni zaměříme pozornost.

Photo by ** RCB **

Biologie zase prokazuje, že Darwin neměl pravdu a evoluce vždy šla a jde cestou SPOLUPRÁCE a NE KONKURENCE a přežívání nejsilnějších

Photo by Joel Kuiper

a nový vědní obor EPIGENETIKA, že to my ovládáme naše geny a ne naopak!

A tak můžeme opět pozorovat obrovský rozkvět DUCHA

U milionů lidí napříč celou planetou dochází k jakémusi PROBUZENÍ. Hledání smyslu jejich života a odpovědí na základní otázky KDO JSEM a CO JE ZDE MÝM POSLÁNÍM

A odpovědi, ke kterým si tak dozrávají, vedou zase k hledání nových, zdravých a udržitelných způsobů bytí

K pochopení, že způsob života založený na doposud platných přesvědčeních, EVIDENTNĚ vede do záhuby!

K uvědomění, že nejsme odděleni, ale naopak se vším hluboce a neoddělitelně propojeni.

Photo by jhoc

Tito lidé jsou sebe-motivováni k průkopnickému hledání nových přístupů prakticky v celém spektru lidské existence.

Photo by kcdsTM

dochází u nich k
EVOLUCI VĚDOMÍ
na vyšší úroveň a odkrývají tak dosud netušený potenciál...

Photo by Steve Corey

RODÍ SE SKRZE NĚ
NOVÁ ÉRA

Photo by pestoverde

Světově prosulý sociolog Dr.Paul Ray v roce 2000 objevil a prokázal, jak tehdejších cca 50 milionů lidí fakticky mění současný svět a určuje kam se vyvíjí.
(The Cultural Creatives)

Respektované průzkumy Consciouse Media z roku 2014 přitom dokazují, že takto "probuzených" lidí je každým dnem čím dál více

Photo by Jared Wong

V roce 2014 to bylo více než 200 milionů lidí a napříč z celé planety! A s každou krizí tento počet přirozeně roste...

Výzva této epochy však zní:
"Jsme schopni GLOBÁLNĚ PROMĚNIT ZÁKLADY našeho dosvadního fungování tak, abychom stihli vyřešit naše hlavní krize VČAS?

Už i respektované instituce veřejně říkají
"Buďto začneme PLOŠNĚ a RYCHLE měnit náš přístup nebo
jako druh překvapivě rychle vyhyneme!"

Photo by JD Hancock

Dr.Ervin Laszlo tvrdí, že se nacházíme v rozhodující dekádě a rok 2020 bude významný milník!

V čem tedy tkví ona nutná proměna?

CO JE TŘEBA DĚLAT?

Pochopit, že to ne svět, ale LIDÉ JSOU V KRIZI! Stav světa je jen odrazem stavu každého z nás, odrazem důsledků našich osobních přesvědčení!

JE TŘEBA SE ZAČÍT MĚNIT NA OSOBNÍ ROVINĚ. KAŽDÝ Z NÁS. I TY, I JÁ!

Photo by tim caynes

Dobrá zpráva je, že to co nás čeká za PROMĚNOU, je mnohem úžasnější, potenciálnější a zábavnější než to doposud!

Protože žijeme v duálním Vesmíru, je správné
ZAČÍT AKTIVNĚ PRACOVAT NA DVOU ROVINÁCH

Photo by jens kuu

1) dospět do našeho zralého Já. Rozpoznat své omezení a uvědomit si pro co jsme stvořeni. Naučit se umění tvořit svůj vlastní životní příběh tak, že aktivujeme náš jedinečný dar, náš talent a budeme ho žít. Každý jsme unikátní a proto pro celek potřební a nenahraditelní.

a díky tomu tak nejen prožít vskutku naplněný, štastný a úspěšný život, ten příběh, kvůli kterému jsme ZDE,

Photo by CAGATOTA

ale také dodat celku přesně to, co JÁ mu dodat mám. Hrát VĚDOMĚ a odvážně svůj part symfonie života v společně s ostatními v orchestru.

Photo by cseeman

2) protože je nejvyšší čas, musíme s tím POMÁHAT OSTATNÍM. Pomáhat zahlédnout big picture toho co vzniká = společnosti složené z dozrálých lidských bytostí. Představovat, srozumitelně vysvětlovat a šířit co ona "NOVÁ ÉRA" přináší za potenciál pro jednotlivce ale i celek. Osvětlovat KAM SMĚŘUJEME.

Photo by angela7dreams

A TVOŘIT tuto vizi tak NEODOLATELNOU a tak PŘITAŽLIVOU, že žít jinak by byl prostě....
hroznej středověk!!!

A JAK NA TO?

Photo by Horia Varlan

1) ZDOSTUPNIT TRANSFORMAČNÍ POZNÁNÍ, které už stejně existuje, ale měli k němu dosah jen omezený počet lidí. Kurzy a tréningy osobního a duchovního rozvoje vedených NEJSLEPŠÍMI SOUČASNÝMI OSVÍCENCI, skutečnými lídry dneška. A to pro kohokoliv, kdo vnímá volání po takové proměně. Jazykově, časově, cenově.

2) Využít k tomu moderních komunikačních technologií a vytvořit online uživatelsky přátelské prostředí, kde se lidé mohou s těmito lídry a jejich učením virtuálně setkávat, tyto informace a praktiky získávat, osvojovat, sdílet a šířit.

3) vyhledávat a sdružovat tyto lídry a vytvářet s nimi širokou nabídku inspirativních a transformačních tréningů, zaměřených na všechny oblasti osobního a spirituálního rozvoje člověka.

4) Zapojit do toho známé osobnosti z kulturního a společenského života

Photo by Peter Tkac

5) Dostat tyto informace do tradičních medií

Photo by vivelesrobots

6) iniciovat a podporovat lokální centra, jakési evoluční kruhy, s cílem pomoci jim s proměnou jejich okolí.

Photo by Daryl I

A vytvořit tak kinetickou energii, SÍLU HNUTÍ lidí zaměřených na MANIFESTACI TOHO NEJČISTŠÍHO, CO JE V NÁS

Photo by Marco Gomes

Když této úrovně vyzrálosti dosáhne dostatečné, kritické množství lidí, promění se následně i zbytek.

Photo by Marco Gomes

Podle uznávané Teorie zavádění inovací (E.M. Rogres 1962) je nutné nejprve získat pro věc inovátory, průkopníky a objevitele, kteří JSOU INSPIRACÍ OSTATÍM.
Tito lidé dělají vždy 2,5% z celku

Rok 2020 a 2,5% populace ČR jsou tedy naše milníky!

Proto je cílem Evoluční Proměny pozitivně ovlivnit životy 250.000 čechů nejpozději do konce roku 2020.

Photo by Gueоrgui

Je to smělá vize,
ale...

Photo by Gueоrgui

Copak není na čase posunout se ze světa malých, ublížených a osamocených EG do světa spolupracujících zralých lidských bytostí, propojených ve zdravý organismus zvaný lidstvo?

Photo by Gueоrgui

MY nejsme lidské bytosti mající duchovní zážitky.

MY JSME DUCHOVNÍ BYTOSTI MAJÍCÍ LIDSKÉ ZÁŽITKY!

Photo by Steve Corey

Evoluční Proměna .cz
je tu pro spirituálně probouzející se světoobčany, kteří cítí volání tvořit lepší svět.

Jsme tu proto, abychom pomohli proměnit ČESKY MLUVÍCÍ koutek vesmíru, byli zde majákem naděje a pozitivně ovlivňovali chod událostí v probíhající celoplanetární transformaci.

Photo by Edgar Barany

Děláme to formou DOSTUPNÝCH online inspirativních summitů a transformačních kurzů osobního rozvoje, vedených momentálními světovými špičkami.
Na nich sdílíme to nejlepší z hrany současných průkopnických poznatků z této oblasti, pomáháme lidem osvojit si to, integrovat a ŽÍT to.

Rozvíjíme v oblastech

 • evoluční spiritulita
 • mocná mysl
 • zářící zdraví
 • podporující vztahy
 • žití v souladu
 • osvícené podnikání

POMÁHÁME tím každému PROCITNOUT DO jeho SKUTEČNÉ PODSTATY, aktivovat svůj jedinečný potenciál, konat inspirované činy a PROŽÍT tak úspěšný, naplněný a šťastný život.
PŘÍBĚH, KVŮLI KTERÉMU JSI ZDE.

EvolučníProměna.cz

dáváme životu vyšší smysl...

Rezonuješ-li s touto vizí, zjisti víc na
EvolucniPromena.cz,
sdílej ji a staň se tak insprací ostatním

Lukáš Janošík, zakladatel a CEO