ALLEGORI

Published on Nov 19, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

Litteraturtermer

Liknelse

Chocken kom som en kalldusch.
Photo by eelke dekker

Metafor

Beskedet gav mig en kalldusch.
Photo by andrewrennie

Symboler

Föremål/händelser som står för något annat.
Photo by Caucas'

Besjälning

När saker/föremål levandegörs

Personifikation

När mänskliga egenskaper blir levande

Anafor

Upprepning av ord/ordföljd i början av meningar/stycken.

Retoriska uttryck

När svar inte krävs/förväntas

Allitration

Begynnelserim - sju sjösjuka sjömän

Paradox

Organiserat kaos

Tretal/antal

Exempelvis: tro, hopp och kärlek

Rim

Olika versioner - ABAB, ABBA etcetera

Stegring

Exempelvis: Jag kom, jag såg, jag segrade
Photo by thisisbossi

Utrop

Verktyget för intensitet/känsla

Stavelser

Återkommande antal stavelser

Sinnesanalogi/syntesi

Sammanslagning av sinnesupplevelser "Ett kopparrött vrål" 

Untitled Slide

Diktjag

Allusion

När texten anspelar på andra verk/saker

ALLEGORI

NÄR HELA BERÄTTELSEN KAN TOLKAS SOM NÅGOT ANNAT
Photo by byronv2

Stefan Kronander

Haiku Deck Pro User